Detaily obrazů Zdeny Höhmové / Details of the paintings of Zdena Höhmová
Obrazy / Paintings
Rytmus noci - Rythm of the night
Tři studny - Three wells
Prarodinka - Primordial family
Modrý prostor - Blue space
Příběh křehkých věcí - Story of delicate things
Letní den - Summer day
Jaro - Spring
Pupen - Burgeon
Jablko - Apple
Jezero - Lake
zpět na hlavní stránku / back